Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Network Care Anna Ahlefeldt

Ett Nybesök med Network Care (NSA/SRI) omfattar 2 besök à 30 minuter. Besöken bokas gärna med ca 1-3 dagars mellanrum.
Kostnad: 1500 kr
Besök nr. 1:
- Kom in till praktiken 30 min innan avsatt tid för ifyllnad av hälsoformulär (alt. så mailar vi formulären till dig i förväg)
- Anamnes/utvärdering av hälsa/stress
- NSA (Network Spinal Analys: undersökning av ryggraden och relaterade spänningsmönster)

Besök nr 2:
- Återkoppling till Besök nr. 1 med rekommendation på upplägg av behandling.
- Introduktion till behandling (NSA/SRI) då detta är relevant
- Vid indikation/behov rekommenderas alternativ eller kompletterande åtgärd
Ett återbesök i Network Care består av NSA (Network Spinal Analys) - entrainment och/eller SRI (Somato Respiratorisk Integrering).

SRI Monica Kringstad