Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Samtalsterapi

Parterapi
110 min 2.200,00 kr Mer info
Parterapi kan vara en investering i förhållandet, oavsett i vilken fas eller vilka omständigheter relationen befinner sig i. Det kan vara ett forum för att fatta gemensamma beslut eller enas om vägar framåt. Det kan vara ett sätt att fördjupa relationen och komma varandra närmare, och lära känna varandra på nya sätt. Det kan också vara ett steg att ta om man upplever att relationen befinner sig i kris, att man inte längre kan nå varandra i samtal, eller om vardagen präglas av konflikt eller leda. Kanske vill man göra ett allvarligt försök att undvika separation, eller – om det visar sig omöjligt – försöka hitta ett sätt att separera på ett så konstruktivt sätt som möjligt
Terapi
90 min 1.300,00 kr Mer info
Ibland behöver vi komma till en plats där vi kan vara oss själva. En plats där vi kan vara fria att släppa på tankar och känslor. En plats där vi kan hämta energi och släppa taget om fasaden vi visar utåt och rollen vi spelar.

Man ska inte underskatta vikten av att få prata av sig. Hos mig är allting konfidentiellt.

Johanna Maria Dottir
Diplomerad samtalsterapeut
Coach


Samtalsterapi eller Coachning

Det bästa vapnet mot stress är vår förmåga att välja en tanke framför en annan

Grundidén med Coachning är att ge dig fler perspektiv, hitta andra vägar, bryta oönskade vanor och synliggöra vad du egentligen gör och tänker och hur det påverkar ditt resultat.
Gratis
konsultation
30 minuter
Därefter bestämmer vi vilken slags hjälp som passar dig.
Du kan få hjälp i en krissituation eller med att hantera orostankar, stress, depression, utmattningstillstånd, sorg eller trauma. Det kan också handla om problem på arbetsplatsen eller i en relation.