Vad vill du boka?

För en tydligare vägbeskrivning och information klicka här

https://goo.gl/maps/Y7ByWirqjGN2


Avbokningsregler:
För att avboka kontaktar du mig på tele: 076 210 94 42

Avbokning ska ske senast 24 h före utsatt tid. Om avbokning inte skett i tid debiteras ordinarie taxa.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Behandling

Vid vilka tillstånd är KBT lämplig?
KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Nu används den vid många andra besvär. Vetenskapliga studier har visat att KBT är en effektiv behandling vid stress och utbrändhet, missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, social eller specifik fobi, posttraumatisk stress, dålig självkänsla, relationsproblem och flera andra tillstånd.
För dig som har svårt att komma ifrån.
Efterfrågan på digitala vårdbesök har under senare tid slagit igenom med stor kraft, framförallt när det gäller läkarbesök. Allt fler efterfråga att träffa sin psykolog eller terapeut online via ett säkert videosamtal – en trend som är här för att stanna.

​Onlineterapi underlättar genom att den sänker instegströskeln till professionell hjälp.
Du kan vara på valfri plats, förslagsvis hemma i din bostad eller på arbetet.

Ökad tillgänglighet – fler tider att välja mellan med förhoppning om kortare kötider
Parterapi blir allt vanligare och det finns former som passar alla. Men parterapi handlar också om att ta upp vad som fungerar bra i relationen.
Under samtalen får var och en förklara varför han eller hon anser att de är där och vilken förändring de skulle vilja se. De får också uttala vad de tror är orsaken till problemet och komma med förslag på lösningar. Tanken är att lyssna på båda rösterna på ett nytt sätt, utmana gamla tankemönster och ge varandra nya roller. Man kan tala om att hitta en ny berättelse. Personerna ska känna sig delaktiga i det som händer inom familjen. Man bildar ett team mot problemen.
Vid vilka tillstånd är KBT lämplig?
KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Nu används den vid många andra besvär.Vetenskapliga studier har visat att KBT är en effektiv behandling vid stress och utbrändhet, missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, social eller specifik fobi, posttraumatisk stress, dålig självkänsla, relationsproblem och flera andra tillstånd.

Utveckling/Ledarskap


Min målsättning är att få dig att växa som människa. Detta genom att inspirera, utbilda och hjälpa dig att finna din inre outnyttjade kraft, samt att omvandla dina rädslor till styrkor. Då kan du nå mycket längre, både på det personliga och yrkesmässiga planet.

Att utveckla denna inneboende potential ger en enorm kraft och livsglädje. Det skapar också en känsla av tillit och mening. Människor som tror att de lyckas, lyckas oftare och människor som mår bra fattar bra beslut.

Dina drömmar och tankar leder mot nya mål eller önskade lägen men för att nå dem måste du agera. Din terapeut stödjer dig så att du snabbt kommer i gång och ser till att du håller dig på den utstakade vägen.
Detta är både roligare och enklare än du tror.

Oavsett om du vill boka ett möte eller bara lära dig mer inom det allra senaste inom personlig utveckling är min förhoppning att du skall hitta vad du söker.

Handledning i arbetet har ett viktigt mål, nämligen att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.

Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.

Handledning för medarbetare
Många anlitar en extern handledare för att utvecklas i sin yrkesroll och öka självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. Handledningen sker individuellt för att integriteten ska säkerställas. Det sker med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem i arbetsvardagen, analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med medarbetare, kunder, patienter och klienter.

Handledning för chefer
Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Då chefskap ofta är ett ensamt arbete kan en extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, chans att analysera orsak och verkan, få bättre perspektiv på problem och även utvecklas på det personliga planet.