Vad vill du boka?

Bli fysiskt smärtfri och psykiskt välmående med OptimumMetoden! Med OptimumMetoden kan vi hjälpa dig oavsett om du har problem med smärta/värk eller återkommande skador i kroppen (OptimumTräning) eller om du mår dåligt mentalt-känslomässigt (OptimumMind-coachning).  Målet med OptimumMetoden är att skapa ett bestående resultat, samtidigt som uppkomsten av nya besvär undviks. Vi går till grunden för att hitta orsaken till besvären och åtgärdar dem på djupet istället för att endast lindra symptomen. Vi räknar med att du som kund upplever en omedelbar förbättring under första besöket och har därför en nöjd-kund garanti. Denna innebär att om du inte märker någon skillnad är besöket kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något mer. När du kommer till oss första gången rekommenderar vi att du bokar minst två behandlingstider direkt. Detta för att få lagom tidsintervall mellan dina besök och därmed bästa möjliga flöde i ditt tillfrisknande. Tiderna är avbokningsbara. När det gäller OptimumTräning omfattar startpaketet första och andra besöket, totalt ca 3 timmar. Du betalar hela startpaketet, dvs båda två besöken, efter besök 1. Därav står det 0 kr för besök 2 nedan när du bokar. Vänligen läs utförliga instruktioner under "Mer info" innan du klickar på "Sök tid". Om du har långt att resa eller många olika problem att åtgärda rekommenderar vi att du bokar besök 1 och 2 samtidigt, dvs ett förstabesök på totalt 3h. Kom ihåg att ta med träningskläder.  När det gäller OptimumMind-coachning rekommenderar vi också att du bokar 2 besök med 1-2 veckors mellanrum alternativt ett dubbelbesök på 3h (2 st 1,5h besök efter varann) om du kommer från mer långväga eller känner att du har extra mycket som du vill hinna igenom redan under första besöket.  OptimumMind-coachningen kan göras på plats på kliniken i Borås eller via Skype.   OBS - Har du några frågor till oss om besöket eller i övrigt rekommenderar vi att du mailar till info@optimum-metoden.se istället för att lämna meddelande i meddelanderutan vid bokningen.  Varmt välkommen till oss!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Personlig behandling hos Markus i Borås

Omfattar första besöket samt ett uppföljningsbesök hos Markus Greus. Totalt pris för 3h = 5 250 kr inkl moms.

Besök 1, ca 1,5h:
– genomgång av bakgrundshistorik
(kom ihåg att maila in skadehistorik)
– analys & funktionsbedömning
– behandling efter behov
– genomgång av träningsprogram för hemträning

Besök 2, ca 1,5h:
– uppföljning,
– behandling efter behov
– modifiering av programmet eller upplägg av nytt program.

Vid första besöket går vi igenom din besvärshistorik. Sen gör vi en noggrann funktionsanalys i form av hållningsfotografering & ett flertal andra tester som ger en indikation om just dina muskulära obalanser.

Om du har långt att resa eller många olika problem att åtgärda rekommenderar vi att du bokar besök 1 och 2 samtidigt, dvs ett förstabesök på totalt 3h.

För att åstadkomma bästa resultat brukar vi träffa våra kunder i snitt 4 besök över en period av 3-6 månader. Behandlingen/träningen påbörjas alltid med 2 besök (alternativt ett längre "dubbelbesök") för att säkerställa att vi kommer åt de mest grundläggande obalanserna och för att du ska lära dig utföra rörelserna rätt. Antalet besök kan sen variera beroende på hur det ser ut i just ditt fall.

För att säkerställa tillgänglighet ber vi er boka 4 besök direkt. De första 2 (startpaket 1 & 2) ska vara med ca 2 v mellanrum. Besök 3 & 4 (återbesök) efter ca 3 v från föregående besök.

Kom ihåg att fylla i formuläret på hemsidan med din besvärshistorik och maila till oss allra senast 1 dygn innan!

Kom ihåg träningskläder.

Observera att hela Startpaketet (besök 1 & 2) betalas vid första besöket.

Nöjd-kund garanti
För att säkerställa att OptimumTräningen är rätt för just dig erbjuder vi en unik nöjd-kund-garanti. Detta innebär att vi räknar med att du ska uppleva en omedelbar skillnad gällande dina symptom och/eller en förbättring av funktionen under första besöket. Om du inte upplever en skillnad är besöket kostnadsfritt och du förbinder dig inte till fler besök.
Omfattar första besöket samt ett uppföljningsbesök hos Markus Greus. Totalt pris för 3h = 5250kr inkl moms.

Besök 1, ca 1,5h:
– genomgång av bakgrundshistorik
(kom ihåg att maila in skadehistorik!)
– analys & funktionsbedömning
– behandling efter behov
– genomgång av träningsprogram för hemträning

Besök 2, ca 1,5h:
– uppföljning,
– behandling efter behov
– modifiering av träningsprogrammet eller upplägg av nytt program.

Vid första besöket går vi igenom din besvärshistorik. Sen gör vi en noggrann funktionsanalys i form av hållningsfotografering, gånganalys & ett flertal andra tester som ger en indikation om just dina muskulära obalanser.

Om du har långt att resa eller många olika problem att åtgärda rekommenderar vi att du bokar besök 1 och 2 samtidigt, dvs ett förstabesök på totalt 3h.

För att åstadkomma bästa resultat brukar vi träffa våra kunder i snitt 4 besök över en period av 3-6 månader. Behandlingen/träningen påbörjas alltid med 2 besök (alternativt ett längre "dubbelbesök") för att säkerställa att vi kommer åt de mest grundläggande obalanserna och för att du ska lära dig utföra rörelserna rätt. Antalet besök kan sen variera beroende på hur det ser ut i just ditt fall.

För att säkerställa tillgänglighet ber vi er boka 4 besök direkt. De första 2 (startpaket 1 & 2) ska vara med ca 2 v mellanrum. Besök 3 & 4 (återbesök) efter ca 3 v från föregående besök.

Kom ihåg att fylla i formuläret på hemsidan med din besvärshistorik och maila till oss allra senast 1 dygn innan!

Observera att hela Startpaketet (besök 1 & 2) betalas vid första besöket.

Nöjd-kund garanti
För att säkerställa att OptimumTräningen är rätt för just dig erbjuder vi en unik nöjd-kund-garanti. Garantin innebär att vi räknar med att du ska uppleva en omedelbar skillnad gällande dina symptom och/eller en förbättring av funktionen under första besöket. Om du inte upplever en skillnad är besöket kostnadsfritt och du förbinder dig inte till fler besök.
Efter första paketet kan antalet besök som behövs för önskat resultat variera - allt beroende på din problematik. Generellt räknar vi med i snitt 4 besök.

Besök 3 och framåt:
Återbesöken varar 1,5h och kostar 2250 kr inkl moms.

Besöken omfattar bl a:
– en ny funktionsbedömning
– genomgång och modifiering av existerande program eller genomgång av nytt träningsprogram
– behandling vid behov
– genomgång av hur du integrerar träningen i vardagen så att du gör dina vardagssysslor och eller värmer upp inför andra aktiviteter på ett sätt som bidrar till en bra muskulär balans och smärtfrihet.
Under OptimumMind®-coachningen använder vi oss av OptimumMind®-processen för att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa.

Oavsett om det handlar om fobier, tidigare händelser som fortfarande skapar mentalt-känslomässigt lidande, tvångstankar, ångest av olika slag eller stress och oro över framtiden når vi snabba och bestående resultat.

OptimumMind®-processen bygger på en kombination av effektiva tekniker från energipsykologin – EFT och EmotionCode – samt en egenutvecklad process för att snabbt nå en insikt i hur vårt psyke fungerar vid optimal funktion.
Detta leder till att man på i snitt 2-4 coachningssessioner åter kan landa i det stressfria välmående som egentligen är allas vårt naturliga tillstånd.

Läs mer på - www.optimum-metoden.se
Under OptimumMind®-coachningen använder vi oss av OptimumMind®-processen för att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa.

Oavsett om det handlar om fobier, tidigare händelser som fortfarande skapar mentalt-känslomässigt lidande, tvångstankar, ångest av olika slag eller stress och oro över framtiden når vi snabba och bestående resultat.

OptimumMind®-processen bygger på en kombination av effektiva tekniker från energipsykologin – EFT och EmotionCode – samt en egenutvecklad process för att snabbt nå en insikt i hur vårt psyke fungerar vid optimal funktion.
Detta leder till att man på i snitt 2-4 coachningssessioner åter kan landa i det stressfria välmående som egentligen är allas vårt naturliga tillstånd.

Läs mer på - www.optimum-metoden.se
Omfattar första besöket samt ett uppföljningsbesök med Markus Greus via Skype. Totalt pris för 3h = 5 250 kr inkl moms.

Besök 1, ca 1,5h:
– genomgång av bakgrundshistorik
– analys & funktionsbedömning
– genomgång av träningsprogram för hemträning

Besök 2, ca 1,5h:
– uppföljning av program 1
– modifiering av programmet eller upplägg av nytt program.

Vid första besöket går vi igenom din besvärshistorik. Sen gör vi en noggrann funktionsanalys i form av ett flertal andra tester som ger en indikation om just dina muskulära obalanser.

För Skype-mötet behövs bra ljus i rummet, en surfplatta eller dator med en kamera som kan riktas så att Markus kan se dig ordentligt. Träningen sker i träningskläder och i utrustningsväg behövs en träningsmatta, en tjock fast kudde, ett bagageband/bälte, en vanlig stol/pall, en fri vägg att göra övningar mot.

För att åstadkomma bästa träningsresultat brukar vi räkna med i snitt 4 besök över en period av 3-6 månader. Behandlingen/träningen påbörjas alltid med 2 besök för att säkerställa att vi kommer åt de mest grundläggande obalanserna och för att du ska lära dig utföra rörelserna rätt. Antalet besök kan sen variera beroende på hur det ser ut i just ditt fall.

För att säkerställa tillgänglighet ber vi dig boka 4 besök direkt. De första 2 (startpaket 1 & 2) ska vara med ca 2 v mellanrum. Besök 3 & 4 (återbesök) efter ca 3 v från föregående besök.

Kom ihåg att fylla i formuläret på hemsidan med din besvärshistorik och maila till oss allra senast 1 dygn innan!

Observera att hela Startpaketet (besök 1 & 2) betalas vid första besöket.
Detta är uppföljningsbesöket - dvs besök nr. 2 då vi går igenom övningarna i program 1 samt går igenom ett nytt program för att vidare balansera kroppen. Besöket ingår i startpaketet som betaldes för vid första besöket därav 0 kr i kostnad.
Efter första paketet kan antalet besök som behövs för önskat resultat variera - allt beroende på din problematik. Generellt räknar vi med i snitt 4 besök.

Besök 3 och framåt:
Återbesöken varar 1,5h och kostar 2250 kr inkl moms.

Besöken omfattar bl a:
– en ny funktionsbedömning
– genomgång och modifiering av existerande program eller genomgång av nytt träningsprogram
– genomgång av hur du integrerar träningen i vardagen så att du gör dina vardagssysslor och eller värmer upp inför andra aktiviteter på ett sätt som bidrar till en bra muskulär balans och smärtfrihet.