Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Läkarbesök

Boka tid för medicinsk hemabort innan graviditetsvecka 9+0.
VIKTIGT: Skriv i rubriken "noteringar" när din senaste menstruation började ( 1. dagen )
För mera information om abort se appen: " Abort Skåne"

OBS! Uteblivit besök (ej avbokad innan 24 tim) debiteras 600 kr.

Du kan boka tid för abort fast du inte varit på vår mottagning tidigare.
NIPT- Non-Invasive Prenatal Test-där man via ett blodprov från den gravida kvinnan får information om barnets kromosomer via DNA som har förts över till kvinnan. Vi tar blodprovet mellan vecka 10+0 och vecka 15+0 .
För utförlig information se vår samarbetspartners hemsida:

http://www.fostertest.se
samt
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/kromosomavvikelser-enoversikt

Grund test 5000 ( incl ultraljud)
Grund test + mikrodeletion 22q11 6500 (incl ultraljud)

Kostnaderna täcks inte av offentlig sjukvård- utan betalas av dig själv

Svarstid: 7-14 dagar

OBS! Skriv i rubriken "noteringar" när du hade senaste menstruation ( 1. dagen)

Du kan boka tid för NIPT fast du inte varit på vår mottagning tidigare.