Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Tjänster

Efter anamnesupptagandet och den noggranna undersökningen utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching. Vid behov används även dry-needling. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram och ergonomiska råd.
-Den klassiska massagen, djupgående massage av muskler och bindväv
-Massage för dig som idrottar eller tränar mycket