Vad vill du boka?

Välkomna till TEAM och vårt performance center.

Vi erbjuder dig möjlighet att genomföra ett flertal olika fystester och screeningar för att ge dig optimal feedback att ta med till din träning.

Vår utrustning håller högsta kvalité och garanterar dig noggrann mätning.

Våra PT:s, fystränare och träningsfysiologer är experter inom träning och kan hjälpa dig att effektivt nå dina mål. Du väljer oss om du vill ha hjälp av kunniga träningsexperter som ger dig effektiva resultat.

Hos oss kan du betala med alla större friskvårdsleverantörer. Vi kan ta emot betalningar via Actiway, Wellnet, Benify, My Benefit, Friskvårdskuponger och via Friskvårdsappen.

Varmt välkommen till oss!


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Fysiologiska tester - till och med 30/11 erbjuder vi 20% på alla tester

Detta test kan göras antingen på cykel eller på löpband. Testet hjälper dig att kunna jobba puls- eller watt/hastighetsbaserat med din konditionsträning.

Detta test är lite snällare än ett vO2-maxtest men är ett väldigt viktigt test att genomföra och passar därför både för dig som är ny inom konditionsträning såväl som för som är prestationsmotionär eller elittränande

Utifrån testet vill vi få fram var din mjölksyretröskel är som egentligen innebär vid vilken punkt du ansamlar för mycket mjölksyra i förhållande till vad som kan elimineras. Detta är en mycket viktig fysiologisk och träningsstyrande parameter.

Från testet får vi också fram dina personliga träningszoner för t ex ett långdistanspass eller en viss typ av intervall. Utöver att vi får fram dessa värden är det också intressant att följa mjölksyreutvecklingen under testets gång då det också är viktigt för träningsstyrningen. Resultaten ger dig möjlighet att effektivisera din träning samt forma din träning så du får ut precis det du vill!

Resultaten ges mot puls och hastighet för löpning samt mot puls och watt för cykel.

Upplägget är samma för både cykel och löpning. Man arbetar i 4 minuter på respektive intervall. Under denna 4-minutersintervall så kontrolleras pulsen, vi ber dig gradera ansträngningsgrad på Borgskalan och efter avslutad 4-minuters arbete så tar vi ett blodprov för att mäta mjölksyrehalten.

Testet individbaseras utifrån din kapacitet. Vårt mål är att genomföra 4-6 intervaller under testets gång och vi har ca 30-60 sek vila mellan varje intervall. Vi höjer motståndet på cykeln eller hastigheten på löpbandet inför varje ny intervall så det blir mer och mer ansträngande under testets gång. När vi passerat mjölksyretröskeln så avbryts testet vilket innebär att det inte är ett maxtest.

Tillsammans med detta test rekommenderar vi att göra ett VO2-maxtest för att få en fullständig konditionsprofil. Dessa tester kan göras samtidigt i form av vårt VO2-max + Laktattest.
Detta är ett av de mest klassiska konditionstesten som finns. Vi mäter ditt maximala syreupptag på vetenskapligt vis. Du kan genomföra testet på cykel, löpband eller roddmaskin.

Testet genomförs med mask över ansiktet och du tar ut dig till du inte orkar mer. Genom vår högteknologiska utrustning mäter vi din in- och utandningsluft som ger ett värde på din maximala kapacitet.

Från testerna kan vi ge dig:
- Maximalt syreupptag
- Maxpuls
- Fett- och kolhydratanvändning
- Ventilationskapacitet
- Utnyttjandekapacitet av max (väldigt viktigt för träningsstyrning)
- Belastningstålighet
- Om du är mer aerob eller anaerob
- Indikationer på din mjölksyretröskel
- Watt/kg (cykel och rodd)

Upplägget på cykel är att du börjar på lågt motstånd och för varje 10-12 sekund ökar motståndet lite lätt. Det fortsätter så tills du inte längre orkar trampa runt tramporna.

På löpband så inleder vi med att höja hastigheten och därefter börjar vi luta bandet mer och mer tills det att du inte längre orkar springa.

På roddmaskinen kör vi antingen så lång sträcka som möjligt på en viss tid eller så har vi en bestämd sträcka som ska ros på kortast möjliga tid.

Samtliga testupplägg individualiseras efter din egen kapacitet men målet är att det ska ta ca 6-10 minuter att genomföra.

För cykeln har vi olika trampor med olika clips men om du har någon specifik variant av sko/fäste får du gärna ta med egna trampor så skruvar vi på dessa. Vi har också vanliga spännremsfästen om du inte har cykelskor. För löpbandet och roddmaskinen gäller vanliga träningsskor.

Det kan normalt sett bli lite varmt i testrummet så det är bra att ha tunna, lätta träningskläder.

Tillsammans med detta test rekommenderar vi att göra ett mjölksyratest för att få en fullständig konditionsprofil. Dessa tester kan göras samtidigt i form av vårt VO2-max + Laktattest.
Detta är det ultimata paketet för dig som vill få en fullständig profil över din kondition. Testet kan göras på cykel och på löpband.

Du inleder med ett laktattest för att finna dina individuella puls- och träningszoner, därefter tar vi lite återhämtning och sedan kör man på med ett vo2-maxtest.

Laktattestet har samma upplägg för både cykel och löpning. Man arbetar i 4 min på respektive intervall. Under denna 4-minutersintervall så kontrolleras pulsen, du graderar ansträngningsgrad på Borgskalan och efter avslutad 4-min arbete så tar vi ett blodprov för att mäta mjölksyrehalten.

Testet individbaseras utifrån din kapacitet. Vårt mål är att genomföra 4-6 intervaller under testets gång och vi har ca 30-60 sek vila mellan varje intervall. Vi höjer motståndet på cykeln eller hastigheten på löpbandet inför varje ny intervall så det blir mer och mer ansträngande under testets gång. När vi passerat mjölksyretröskeln så avbryts testet vilket innebär att det inte är ett maxtest.

När det är dags för vO2-maxtestet så utgår vi från ditt mjölksyretest och gör en bedömning över vad som är lagom ansträngningsnivå. Upplägget på cykel är att du börjar på lågt motstånd och för varje 10-12 sekund ökar motståndet lite lätt. Det fortsätter så tills du inte längre orkar trampa runt tramporna. På löpband så inleder vi med att höja hastigheten och därefter börjar vi luta bandet mer och mer tills det att du inte längre orkar springa. Målet är att det ska ta ca 6-10 min för dig innan du är klar.

Från detta stora testpaket ger vi dig följande:
- Var din mjölksyretröskel finns (läs gärna mer om detta under fliken ”Laktattest”)
- Dina personliga träningszoner
- Maximalt syreupptag
- Maxpuls
- Fett- och kolhydratanvändning
- Ventilationskapacitet
- Utnyttjandekapacitet av max (viktigt för träningsstyrning)
- Belastningstålighet
- Om du är mer aerob eller anaerob
- Watt/kg (cykel)
Löpekonomitest på TEAM hälso & friskvård i Mölndal ger dig möjlighet att mäta hur pass effektiv du är i din löpning. Detta test är intressant för alla löpare men än mer för de som ska springa långa sträckor där löpekonomi och förmågan att spara energi blir en viktig faktor.

Med bra löpekonomi menas att ha en låg syre- och energiförbrukning på en given hastighet. Genom vår avancerade syreupptagningsutrustning kan vi undersöka dina värden när du springer och därmed få fram din löpekonomi.

Testet går ut på att du springer med vår syreupptagningsmask för ansiktet för att registrera ditt syreupptag. Upplägget liknar vårt mjölksyretest där vi försöker nå 4-6 intervaller innan belastningen blir för hård för att kunna fortsätta mäta. Varje intervall varar ca 5 minuter för att nå ett stabilt syreupptag.

Utöver att mäta löpekonomi så kollar vi här också på pulsnivå, ansträngning samt fett- och kolhydratanvändning. Testet kan därför också ge indikationer på träningszoner.

Utifrån dina värden undersöker vi hur du ligger till mot givna standarder för din träningsnivå

Vår rekommendation när man gjort ett löpekonomitest är att arbeta med de två faktorer som vi kan påverka i löpekonomin vilka är löpteknik och styrketräning. Från TEAM kan du få hjälp med rätt sorts styrketräning men också att träna din löpteknik. Därefter är det givetvis bra att genomföra ett nytt löpekonomitest för att utvärdera din utveckling.

Kan du då springa på samma hastighet med lägre syreförbrukning eller springa på en högre hastighet med samma förbrukning som du hade på en lägre nivå förut så har du förbättrat din löpekonomi.

För att komplettera detta test är det smidigt att också köra ett laktattest då dessa testerna kan genomföras samtidigt. Det kan också bakas ihop till ett större testpaket med laktattest, löpekonomitest samt ett avslutande syreupptagstest.
Ett cykelekonomi/verkningsgradstest på TEAM hälso & friskvård i Mölndal ger dig möjlighet att mäta hur pass effektiv du är på cykeln

En viktig aspekt av cyklingen utöver syreupptag och mjölksyretröskel är vilken verkningsgrad eller ekonomi man har.

Med verkningsgrad menas hur många procent av ens skapade energi som går åt till mekaniskt arbete. När du sitter på cykeln är detta mekaniska arbete att kunna sätta kraft ned i pedalen och ta dig framåt.

Olika människor har olika förmåga att vara effektiva och ens effektivitet påverkar i stor grad vilken watt du kan ha på ett visst syreupptag.

Om vi tar som exempel att 2 olika personer ligger på samma syreupptag och med liknande fett- och kolhydratanvändning när de arbetar, t ex 2,5 liter/min och 80% kolhydratanvändning. För person 1 med hög verkningsgrad kan det innebära att den kan ligga t ex runt 220 watt. För person 2 med låg verkningsgrad kan det innebära att den kan ligga t ex runt 160 watt.

Detta kommer ge effekt på hur snabbt man kan cykla utan att bli för trött på en given sträcka

Man brukar också säga att för varje % man kan förbättra sin verkningsgrad så ökar man sin cykelkapacitet med 10 watt

Testet går ut på att du cyklar med vår syreupptagningsmask för ansiktet för att registrera ditt syreupptag samt din kolhydrat- och fettanvändning. Du cyklar ett antal intervaller på submaximal nivå och för varje nivå registrerar vi dina värden.

Kan du efter en träningsperiod cykla på samma motstånd med lägre syreförbrukning eller högre verkningsgrad har du förbättrat din cykelekonomi.

Utifrån testerna samt din målsättning ger vi dig rekommendationer och instruktioner för hur du bäst tränar framåt för att utvecklas
Vi erbjuder nu mjölksyretest med mask för att kunna ge ännu bättre värden samtidigt som du ska kunna kombinera ett löpekonomitest med ett mjölksyretest!

I vår strävan efter att kunna erbjuda bästa möjliga kvalité så erbjuder vi nu mjölksyretester med maskmätning av syreupptag samtidigt. Det ger dig möjligheten att kombinera ett mjölksyretest med ett löpekonomitest.

Löpekonomi mäts i hur mycket syre du förbrukar per minut på en given hastighet. Eftersom testupplägget är samma när vi testar mjölksyretröskeln som när vi testar löpekonomi kan detta genomföras på ett korrekt sätt. Genom att mäta med mask kan vi också ge dig mer mätdata och värden som är relevanta för din löpning.

Med hjälp av detta test kan du få fram:

- Din mjölksyretröskel i hastighet och puls
- Dina träningszoner i hastigheter och puls
- Din löpekonomi och hur du ligger till mot standardvärden som finns
- Din fett- och kolhydratanvändning på respektive hastighet, ett sätt för oss att säkerställa så dina träningszoner verkligen stämmer!

Detta tespaket är perfekt för dig som vill få fram dina egna träningszoner samtidigt som du får ett mått på hur effektiv du är i löpningen. Det ger dig bra indikationer på var du kan lägga ditt fokus och hur du kan effektivisera din träning för att utvecklas maximalt framåt.

Utifrån testerna samt din målsättning ger vi dig rekommendationer och instruktioner för hur du bäst tränar framåt för att utvecklas
I vår strävan efter att kunna erbjuda bästa möjliga kvalité så erbjuder vi nu mjölksyretester med maskmätning av syreupptag samtidigt. Det ger dig möjligheten att kombinera ett mjölksyretest med ett ekonomi/verkningsgradstest på cykel.

Att mäta med mask samtidigt som vi mäter mjölksyrehalten säkerställer ytterligare att dina träningszoner blir rätt

Ekonomi på cykeln mäts i hur mycket syre du förbrukar per minut på ett givet motstånd. Verkningsgrad mäts som hur mycket av din skapade energi som blir till mekaniskt arbete. På cykeln är det mekaniska arbetet den kraft du kan sätta ned i tramporna för att ta dig framåt. Att ha en hög verkningsgrad är en viktig faktor för att kunna prestera bra på cykeln. Jämför man 2 personer med olika verkningsgrad kommer den med högre verkningsgrad kunna ligga och snitta på betydligt högre wattvärde.

Eftersom testupplägget är samma när vi testar mjölksyretröskeln som när vi testar ekonomi och verkningsgrad kan detta genomföras på ett korrekt sätt. Genom att mäta med mask kan vi också ge dig mer mätdata och värden som är relevanta för din cykling

Med hjälp av detta test kan du få fram:

- Din mjölksyretröskel i watt och puls
- Dina träningszoner i watt och puls
- Din cykelekonomi och verkningsgrad
- Din fett- och kolhydratanvändning på respektive hastighet, ett sätt för oss att säkerställa så dina träningszoner verkligen stämmer!

Detta tespaket är perfekt för dig som vill få fram dina egna träningszoner samtidigt som du får ett mått på hur effektiv du är i cyklingen. Det ger dig bra indikationer på var du kan lägga ditt fokus och hur du kan effektivisera din träning för att utvecklas maximalt framåt

Utifrån testerna samt din målsättning ger vi dig rekommendationer och instruktioner för hur du bäst tränar framåt för att utvecklas
Ett komplett tespaket som innehåller både undersökning av konditionsförmåga samt stabiliter/rörlighet i kroppen.

Du inleder med 9+screening för att undersöka kroppskontroll, stabilitet och rörlighet. Det består av 14 tester. Testerna är allt från helkroppstester, till 1-benstester, bålstabilitet och rörlighetstester. Den stora mixen gör att du får en komplett bild av din kropps grundfunktion.
För mer ingående information, läs här: http://www.bokadirekt.se/places/team-h%C3%A4lso-friskv%C3%A5rd-6001/9screening-93609?locale=sv-SE

Konditionstesterna inleds med ett laktattest för att finna var din mjölksyratröskel finns. Genom resultaten på testet kan vi ge dig dina individuella träningszoner och vilken effekt de har på din träning. Det ger dig möjlighet att effektivisera din träning samt på ett vetenskapligt forma din träning så du får ut precis det du vill!

Med hjälp av resultaten kan du alltså ta reda på var du har dina pulszoner eller hastighet/wattmotstånd för återhämtning, distansträning, mjölksyraträning eller anaerob träning (maximal träning ovanför mjölksyratröskeln).

Därefter får du 10 minuters aktiv återhämtning för att bli av med mjölksyran i kroppen innan du kör ett maximalt syreupptagningstest. Med detta test får du på ett vetenskapligt arbetssätt reda på din maximala konditionskapacitet i form av ditt maximala syreupptag och din maxpuls. Vi ger dig här också värden på hur du använder fett kontra kolhydrater som energikälla.

Tillsammans kompletterar dessa test varandra genom att ge dig en bild av din maximala kapacitet i form av maximalt syreupptag, din konditionskapacitet i form av din laktatröskel men också än viktigare, din utnyttjandekapacitet som är väldigt viktig för att styra din träning rätt.

Obs, priset gäller endast om testen utförs vid samma tillfälle annars hänvisar vi till de enskilda testerna.
På TEAM i Mölndal kan du nu genomföra styrke- och spänsttester för att undersöka din kapacitet.

På TEAM arbetar vi med Fysprofilen, ett heltäckande testbatteri som våra Olympiska deltagare samt många av våra laglandslag genomför. Vi är certifierade av SOK, Sveriges Olympiska Kommité, att genomföra dessa tester.

Utifrån detta testbatteri har vi brutit ut tester som du kan genomföra för att få ett mått på din kapacitet.

Att veta sin kapacitet ger dig en baseline vilket gör det enklare att kunna planera sin träning framåt.

Du kan välja 4 stycken tester att genomföra och testerna kan hämtas ur 3 stycken kategorier:

- 1 Maxrepetition
Här undersöker vi vilken vikt du maximalt klarar i en övning. Exempel är knäböj, bänkpress, bänkdrag eller gripen handstyrka.

- Styrkeuthållighet
Här undersöker vi hur många repetitioner du klarar i en övning. Exempel är chins, dips, armhävningar, sit ups.

- Spänsthopp
Här arbetar vi med lasermätare som mäter din hopphöjd. Detta är intressant för att se hur mycket kraft du kan producera. Vi erbjuder squatjumps, counter movement jumps samt counter movement jumps med armpendling. Här är det inte bara intressant att se sin kapacitet i ett specifikt hopp utan också att se vad det skiljer i kapacitet mellan olika hopp då det ger bra indikationer på träningsstyrning.

Vi har en lista med tester man kan välja från men erbjuder givetvis också speciallösningar om du vill testas i en specifik övning som inte finns listad.

Screeningstest

9+ screening är ett testbatteri som består av allt från helkroppstester, till 1-benstester, bålstabilitet och rörlighetstester för att ge en helhetsbild av den som testas.

Vårt fokus ligger på rörlighet, stabilitet och kroppskontroll, Vi kopplar resultat till din övriga träning. Har du någon skada så kan det också vara relevant att koppla screeningen mot detta.

Varför gör man testet?
Din kropps fysik är som en pyramid. Längst ned finner vi basen av pyramiden. Denna ska vara bred och gedigen för att pyramiden ska hålla ihop. För oss människor består denna grund av komponenterna rörlighet, stabilitet, kroppskontroll och motorik som är det vi tittar på i 9+ screeningen. Om vi saknar grunden riskerar vi både skador när vi tränar tyngre övningar samtidigt som vi riskerar att inte kunna nå vår fulla potential när vi inte har en stabil grund att utgå ifrån. Ett stort mål med testerna är därför att identifiera potentiella problem för att kunna rätta till dessa

Hur går det till?
Testerna genomförs tillsammans med en PT här på TEAM. Det är tester som kan göras ouppvärmd och de sker endast med egna kroppen som motstånd. Du blir ledd genom testbatteriet med de instruktioner som krävs.

Under testets gång så kommer testledaren att bedöma din rörelse gentemot givna standarder och ett protokoll förs under tiden. Om det är nödvändigt så kommer även vissa vidaretester genomföras för att undersöka vidare.

Efter screeningen är färdig gås resultaten igenom. Det skickas också en rapport på ditt test som du i lugn och ro kan läsa igenom hemma.

Klädmässigt så är det vanliga träningskläder som gäller men gärna kläder som inte är alldeles för bylsiga. Större delen görs utan skor men ta gärna med skorna också för vissa delar av testerna

Hur används resultaten:
Resultaten är en utmärkt källa för att lägga upp ett grundligt träningsprogram. Vi kan rikta upplägget mot att förbättra problemområden och ge dig en bra bas – allt för att kunna individualisera din träning

Personlig Träning - gym

För att läsa mer om mig som PT - klicka här http://team-hf.se/traning-goteborg-molndal/personlig-traning/mot-var-pt/

För många är PT inget lätt beslut och man vill gärna känna att det passar med det stället man valt att köra på. Vi erbjuder därför nu 30-min konsultation där du kan komma och träffa oss utan att behöva förbinda dig till något köp av Personlig träning.

Om du trivs med den hjälp du fick är du varmt välkommen att fortsätta. Är du inte intresserad av att fortsätta så kostar besöket endast 300 kr. Skulle du ändra dig framåt drar vi av de 300 kronorna du betalt på ditt nästa köp.

Under konsultationen kan vi t ex gå igenom övningar som tar dig mot ditt mål, genomföra en screening och visa på övningar som t ex hjälper dig som är löpare och har en skada eller vill prestera bättre. Eller så visar vi på hur ett träningspass kan se ut med ditt mål i fokus. Vi vill vara så aktiva som möjligt på konsultationen för att ge dig en bra bild av vad vi erbjuder.

Vårt motto när det kommer till PT är att ta del av relevant forskning och vad de bästa i branschen gör för att du ska nå effektiva resultat. Utifrån det skapar vi roliga, utmanande, effektiva och motiverande träningspass eller upplägg med din förmåga och dina mål som bas.

Hos oss är kvinnor den största delen av våra kunder. Här hjälper vi allt från OS-satsande idrottare till de som vill komma igång. Så oavsett om du vill du komma i form, har ett speciellt träningsmål du vill nå, vill prestera bättre i löpspåret eller vill bli starkare i en speciell övning så har vi det som behövs för dig!

Vi är framför allt experter inom:
PT för att bli en starkare uthållighetsidrottare
PT för kvinnor
PT för att du ska bli fullt fungerande igen efter en skada

Läs mer om våra paket här http://www.bokadirekt.se/places/team-h%C3%A4lso-friskv%C3%A5rd-6001/ptpaket-p%C3%A5-team-133844?locale=sv-SE

Om du har några frågor, kontakta oss på jakob.persson@team-hf.se eller fråga efter Jakob på 031-7232800
För att läsa mer om mig som PT - klicka här http://team-hf.se/traning-goteborg-molndal/personlig-traning/mot-var-pt/

Konsultation är något vi har med alla nya PT-kunder för att lära känna dig samtidigt som vi kan lägga upp en bra plan för att du ska nå dina mål på bästa sätt.

Boka vår konsultation när du bestämt dig för att du är intresserad av att börja med PT. Läs mer om våra paket här http://www.bokadirekt.se/places/team-h%C3%A4lso-friskv%C3%A5rd-6001/ptpaket-p%C3%A5-team-133844?locale=sv-SE

OBS konsultation 60 min ges endast när du bestämt dig för att köra igång med PT och ges inte som separat tjänst. Om du inte vill förbinda dig till köp rekommenderas vår 30-min konsultation istället https://www.bokadirekt.se/places/team-h%C3%A4lso-%26-friskv%C3%A5rd--6001/inledande-konsultation-30-min-med-pt-jakob-persson-519165

Under konsultationen diskuterar vi din livssituation, vad du gjort tidigare och framför allt vilka mål du har framåt. Vi kör också relevanta tester under konsultationen. Det kan vara styrketester, spänsttester, kolla igenom teknik, screening eller vägning/mätning.

Baserat på din konsultation lägger vi sedan upp träningen så den passar just för dig och den situation du befinner dig i - helt enkelt ett effektivt personligt träningsupplägg!

Vårt motto när det kommer till PT är att ta del av relevant forskning och vad de bästa i branschen gör för att du ska nå effektiva resultat. Utifrån det skapar vi roliga, utmanande, effektiva och motiverande träningspass eller upplägg med din förmåga och dina mål som bas.

Hos oss är kvinnor den största delen av våra kunder. Här hjälper vi allt från OS-satsande idrottare till de som vill komma igång. Så oavsett om du vill du komma i form, har ett speciellt träningsmål du vill nå, vill prestera bättre i löpspåret eller vill bli starkare i en speciell övning så har vi det som behövs för dig!

Om du har några frågor, kontakta oss på jakob.persson@team-hf.se eller fråga efter Jakob på 031-7232800
OBS vi säljer inte 30-min PT som enskilda tillfällen utan denna används som bokning vid köp av större PT-paket.

30-minuter personlig träning kan både fungera för dig som vill köra delar av din träning själv och delar med vår Personliga tränare men kan också fungera för dig som är ute efter ett expresspass som är lite kortare men mer intensivt.

För att läsa mer om mig som PT - klicka här http://team-hf.se/traning-goteborg-molndal/personlig-traning/mot-var-pt/

Vårt motto när det kommer till PT är att ta del av relevant forskning och vad de bästa i branschen gör för att du ska nå effektiva resultat. Utifrån det skapar vi roliga, utmanande, effektiva och motiverande träningspass eller upplägg med din förmåga och dina mål som bas.

Hos oss är kvinnor den största delen av våra kunder. Här hjälper vi allt från OS-satsande idrottare till de som vill komma igång. Så oavsett om du vill du komma i form, har ett speciellt träningsmål du vill nå, vill prestera bättre i löpspåret eller vill bli starkare i en speciell övning så har vi det som behövs för dig!

På TEAM lägger vi verkligen vikt vid det personliga i Personlig träning!

När du kommer till oss för PT inleder vi med ett konsultations- och testtillfälle - allt för att kunna individanpassa träningen så mycket som möjligt för dig.

Träningsprogrammet byggs sedan kring dina behov och önskemål för att ta dig precis dit du vill med din träning.

Vi är framför allt experter inom:
Styrketräning för att bli en bättre uthållighetsidrottare
Träning för kvinnor
Post-rehabträning för att du ska bli fullt fungerande igen
Fettförbränningsträning
Träning för att bli starkare i speciella övningar

Om du har några frågor, kontakta oss på jakob.persson@team-hf.se eller fråga efter Jakob på 031-7232800
OBS vi säljer inte 45-min PT som enskilda tillfällen utan denna används som bokning vid köp av större PT-paket.

45-minuter Personlig träning riktar sig till dig som inte vill köra en hel timmes träning eller som vill ta hand om en del av din träning själv.

För att läsa mer om mig som PT - klicka här http://team-hf.se/traning-goteborg-molndal/personlig-traning/mot-var-pt/

Vårt motto när det kommer till PT är att ta del av relevant forskning och vad de bästa i branschen gör för att du ska nå effektiva resultat. Utifrån det skapar vi roliga, utmanande, effektiva och motiverande träningspass eller upplägg med din förmåga och dina mål som bas.

Hos oss är kvinnor den största delen av våra kunder. Här hjälper vi allt från OS-satsande idrottare till de som vill komma igång. Så oavsett om du vill du komma i form, har ett speciellt träningsmål du vill nå, vill prestera bättre i löpspåret eller vill bli starkare i en speciell övning så har vi det som behövs för dig!

På TEAM lägger vi verkligen vikt vid det personliga i Personlig träning!

När du kommer till oss för PT inleder vi med ett konsultations- och testtillfälle - allt för att kunna individanpassa träningen så mycket som möjligt för dig.

Träningsprogrammet byggs sedan kring dina behov och önskemål för att ta dig precis dit du vill med din träning.

Vi är framför allt experter inom:
Styrketräning för att bli en bättre uthållighetsidrottare
Träning för kvinnor
Post-rehabträning för att du ska bli fullt fungerande igen
Fettförbränningsträning
Träning för att bli starkare i speciella övningar

Om du har några frågor, kontakta oss på jakob.persson@team-hf.se eller fråga efter Jakob på 031-7232800
För att läsa mer om mig som PT - klicka här http://team-hf.se/traning-goteborg-molndal/personlig-traning/mot-var-pt/

60-minuters Personlig träning riktar sig till dig som vill ha hjälp genom hela träningen med din uppvärmning, din styrketräning och din kondition. Här får du hela kalaset under samma träning.

60-min PT kan både köpas som enskild tjänst samt användas som bokning av PT-tid vid köp av större paket.

För att läsa mer om mig som PT - klicka här http://team-hf.se/traning-goteborg-molndal/personlig-traning/mot-var-pt/

Vårt motto när det kommer till PT är att ta del av relevant forskning och vad de bästa i branschen gör för att du ska nå effektiva resultat. Utifrån det skapar vi roliga, utmanande, effektiva och motiverande träningspass eller upplägg med din förmåga och dina mål som bas.

Hos oss är kvinnor den största delen av våra kunder. Här hjälper vi allt från OS-satsande idrottare till de som vill komma igång. Så oavsett om du vill du komma i form, har ett speciellt träningsmål du vill nå, vill prestera bättre i löpspåret eller vill bli starkare i en speciell övning så har vi det som behövs för dig!

På TEAM lägger vi verkligen vikt vid det personliga i Personlig träning!

När du kommer till oss för PT inleder vi med ett konsultations- och testtillfälle - allt för att kunna individanpassa träningen så mycket som möjligt för dig.

Träningsprogrammet byggs sedan kring dina behov och önskemål för att ta dig precis dit du vill med din träning.

Vi är framför allt experter inom:
Styrketräning för att bli en bättre uthållighetsidrottare
Träning för kvinnor
Post-rehabträning för att du ska bli fullt fungerande igen
Fettförbränningsträning
Träning för att bli starkare i speciella övningar

Om du har några frågor, kontakta oss på jakob.persson@team-hf.se eller fråga efter Jakob på 031-7232800
Vårt motto när det kommer till PT är att ta del av relevant forskning och vad de bästa i branschen gör för att du ska nå effektiva resultat. Utifrån det skapar vi roliga, utmanande och motiverande träningspass eller upplägg med din förmåga och dina mål som bas.

Hos oss är kvinnor den största delen av våra kunder. Här hjälper vi allt från OS-satsande idrottare till de som vill komma igång. Oavsett om du vill du komma i form, har ett speciellt träningsmål du vill nå, vill prestera bättre i löpspåret eller vill bli starkare i en speciell övning så har vi det som behövs för dig!

Vi är framför allt experter inom:
PT för att bli en starkare uthållighetsidrottare
PT för kvinnor
PT för att du ska bli fullt fungerande igen efter en skada

Boka här om du ännu inte bestämt dig för att du vill köpa ett paket utan först vill träffa oss och testa på:
https://www.bokadirekt.se/places/team-h%C3%A4lso-%26-friskv%C3%A5rd--6001/inledande-konsultation-30-min-med-pt-jakob-persson-519165

Boka här om redan nu bestämt dig för att du vill köpa ett paket:
https://www.bokadirekt.se/places/team-h%C3%A4lso-%26-friskv%C3%A5rd--6001/inledande-konsultation-med-pt-jakob-persson-257497

Läs mer om vår PT här: http://team-hf.se/traning-goteborg-molndal/personlig-traning/mot-var-pt/

Vi har 4 olika paket. I samtliga paket ingår en inledande konsultation. Utöver så ingår följande i paketen:

- Intropaketet 1085 kr
Här ingår:
- 1 x 45 min + 1 x 30 min PT

- Lilla paketet 2160 kr
Välj upplägg enligt
3 x 60 min
2 x 45 min + 2 x 30 min
4 x 30 min

- Mellanpaketet 6710 kr (kan betalas av på 3 betalningar) -
Välj upplägg enligt
10 x 60 min
12 x 45 min
15 x 30 min

- Stora paketet 12525 kr (kan betalas av på 4 betalningar)
Välj upplägg enligt
20 x 60 min
24 x 45 min
30 x 30 min

Du behöver inte vara medlem hos oss för att köra PT

Intresserad av duo-PT eller small group? Kontakta oss på jakob.persson@team-hf.se för info
Detta är en informationssida för dig som Benifykund som är intresserad av personlig träning hos oss.

Vill du ta din träning till en helt ny nivå? Kör då ett PT-pass/paket med en av våra välutbildade tränare. Vi kan hjälpa dig med att ta fram ett program baserat på dina mål eller så vill du kanske ha hjälp med tekniken i någon specifik övning eller bara lite inspiration på nya övningar i gymmet.

Våra ledord när det kommer till PT är professionalism, effektivitet, resultat och cutting edge kunskap

Våra expertområden ligger inom:
- Styrketräning för uthållighetsidrottare (löpare, cyklister, längdskidåkning)
- Träning för kvinnor
- Träning för att bli bättre i sin sport
- Träning för att effektivt nå sina mål i gymmet

Via Benify kan du köpa följande paket
Paket 1: 1 timmes Personlig Träning med program
- 60 min personlig träning
- Teknikgenomgång
- Programhjälp

Paket 2: 3 timmars Personlig Träning med program
- Kostnadsfri konsultation ingår
- 3 x 60 min personlig träning med din coach
- Teknikgenomgång
- Programhjälp

Paket 3: 5 timmars Personlig Träning med program
- Kostnadsfri konsultation ingår
- 5 x 60 min personlig träning med din coach
- Teknikgenomgång
- Programhjälp

I samtliga paket får du framtida träningsrekommendationer

För frågor om paketen eller om vi har kunskapen att hjälpa just dig, kontakta gärna oss på jakob.persson@team-hf.se

Massage

Lite öm i kroppen efter träningen? Stel i axlarna av för mycket jobb? Eller behöver du bara en stunds avkoppling?

Då ska du komma till våra trevliga lokaler på TEAM hälso & friskvård i Mölndal för en härlig delkroppsmassage. Våra massörer är välutbildade och leverar alltid kvalitetsmassage.

Hos TEAM hälso & friskvård kan du få vanlig svensk klassisk massage som är en djupgående massagemetod där vi effektivt mjukar upp dina muskler som är spända och ömma.

Hos TEAM hälso & friskvård finns också möjlighet till triggerpunktsbehandling där vi jobbar med specifika punkter på kroppen som kan bidra till smärta i muskulaturen.

Lite öm i kroppen efter träningen? Stel i axlarna av för mycket jobb? Eller behöver du bara en stunds avkoppling?

Då ska du komma till våra trevliga lokaler på TEAM hälso & friskvård i Mölndal för en härlig helkroppsmassage. Våra massörer är välutbildade och leverar alltid kvalitetsmassage.

Hos TEAM hälso & friskvård kan du få vanlig svensk klassisk massage som är en djupgående massagemetod där vi effektivt mjukar upp dina muskler som är spända och ömma.

Hos TEAM hälso & friskvård finns också möjlighet till triggerpunktsbehandling där vi jobbar med specifika punkter på kroppen som kan bidra till smärta i muskulaturen.